Als jeugddansgezelschap maken wij jeugdvoorstellingen en educatie trajecten voor het primair en voortgezet onderwijs. In de regio Den Haag kunt u hiervoor direct contact opnemen via zakelijk@lonnekevanleth.nl. Buiten Den Haag worden onze voorstellingen verkocht via Impresariaat Uit de Kunst (www.iudk.nl).

 

Voor ons is van belang dat een dansvoorstelling voor leerlingen zowel een artistieke als maatschappelijke ervaring oplevert. Met de combinatie van dans, verhalen en actuele thema’s spreken wij jonge mensen aan en zetten aan tot denken. We leren kinderen dat je dans kunt gebruiken om je mening te vormen, om je te verplaatsen in standpunten en gevoelens van anderen en om moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken. Verwondering, emoties, verbazing, samen ontdekken én begrijpen. Alle activiteiten van Lonneke van Leth Dans hebben het doel om de jeugd op te leiden in het genieten en beoefenen van dans. Hierbij bieden we leerlingen veel ruimte voor het zelf doen en voelen van beweging, emoties en het dansen van een verhaal. Op die manier beléven leerlingen moderne dans in plaats van er alleen naar te kijken. 

 

Onze onderwijsactiviteiten zijn voor verschillende leeftijdsgroepen opgebouwd:

 

Primair onderwijs (4-6): Kleuters aanspreken op verbeelding, emotie en zintuigen; ze de wereld in en buiten zichzelf laten ontdekken middels dans én ze dans zelf laten ontdekken als expressie- en kunstvorm.

 

Primair onderwijs (7-12): Kinderen aanspreken op herkenning, verbinding en zelfbewustzijn door middel van klassieke verhalen, universele emoties en maatschappelijke levenslessen. Ze laten kennis maken met de danstraditie en ze leren kijken naar kunst.

 

Voortgezet onderwijs (12-18 jaar): Jongeren met relevante maatschappelijke thema’s aanspreken op hun verlangen om grenzen te ontdekken, op hun vermogen tot het vormen van een mening over de wereld en op hun verantwoordelijkheid en identiteit als mens in die wereld.

 

Dans-educatietraject

Wij bieden complete dans-educatietrajecten voor het primair en voortgezet onderwijs, afgestemd op de inhoudelijke wensen van de school. Met een programma van voorstellingen, lessen en workshops verdeeld over alle leerjaren en niveaus krijgen leerlingen de ruimte om hun werk te presenteren, op elkaar te reflecteren en te analyseren. We werken met vaste dansdocenten die ook in de voorstellingen dansen, waardoor een goede band ontstaat tussen het team en de leerlingen.

 

Lesbrieven zijn standaard beschikbaar na het boeken van een voorstelling. Deze kunnen ook worden opgevraagd via zakelijk@lonnekevanleth.nl.